Project Grindwinnings Comité

Het Projectgrindwinningscomité (PGC) focust zich op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan de realisatie gepaard gaat met grindwinning.

meer info over onze projecten

Over PGC

Het Projectgrindwinningscomité (PGC) focust zich op maatschappelijke projecten van groot openbaar belang waarvan de realisatie gepaard gaat met grindwinning.

Het PGC formuleert de randvoorwaarden waaraan een project dient te voldoen om als maatschappelijk project van groot openbaar belang te worden erkend, het evalueert de door diverse initiatiefnemers ingediende projectvoorstellen en keurt deze al of niet goed.

Projectvoorstellen die goedgekeurd worden in het PGC, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering die projecten al dan niet groen licht kan geven.

 

Na goedkeuring door de Vlaamse regering bewaakt het PGC het verder proces: vanaf de projectgrindwinning tot de uiteindelijke herinrichting van het gebied.

In het PGC zitten twee vertegenwoordigers van de Limburgse deputatie, de burgemeesters van de zes Limburgse grindgemeenten en vertegenwoordigers van de grindsector, van landbouworganisaties en van milieuverenigingen. Een ambtenaar van de afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, woont de vergaderingen van het PGC bij als raadgever.

Gedeputeerde Bert Lambrechts zit het comité voor.

Het Elerweerd-project is een project dat gerealiseerd zal worden op grondgebied van Dilsen-Stokkem en Maaseik. Initiatiefnemers zijn Steengoed Projecten cvba en Strategisch Project Maasvallei.

projectdetails »